Hjem Galleri SpilVincents tanker Links På engelsk

Download Vincents freewareprogrammer i Delphi 7 (32 bit).

Delphi er et dejligt værktøj til at lave hurtige windows-programmer med, men der er mange ting i det.
Derfor vil disse programmer blive opdateret med uregelmæssige mellemrum efterhånden som jeg bliver klogere,
og der kommer flere programmer til efterhånden.
Programmerne er distribueret som zip-filer og installeringsprogrammer. Følg vejledningen under installeringen,
Visse programmer er tosprogede (dansk/engelsk).
Alle programmerne virker fint på windows 95 til windows 10, også i 64 bit-systemer.

Jeg vil være glad for om du sendte mig en e-mail om hvad du synes om
mine programmer, og om du kunne ønske dig noget lavet anderledes osv.
Vincent.

Efter  8. april 2014 vil Microsoft ikke mere levere opdateringer til windows XP.
Heller ikke windows 7 understøttes nu.

64-bit maskiner kan køre de fleste 32-bit programmer men IKKE ALLE.

Windows Vista og senere kan nok vise 16-bit hjælpefiler, men ikke 32-bits
(som de der laves i Delphis Help Workshop), da styresystemet mangler winhlp32.exe.
Du kan downloade htmlhelp.exe fra Microsoft og konvertere dine winhelp-projekter til .chm-filer eller lave nye.
Du kan også installere winhlp32.exe fra XP, eller se mere om problemet på:
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_WinHelp

Desværre er der ingen hjælp på vej for windows 10.
Derfor har jeg overført winhlp32.exe fra XP og har nu mulighederne:

a: træk hjælpefilen hen over winhlp32.exe, så åbnes den og kan læses.
b: kør winhlp32.exe og åbn hjælpefilen.
c: lav en batchfil indeholdende "(sti1\)winhlp32.exe (sti2\)filnavn.hlp" og kør den.
d: find ud af hvordan man kan installere winhelp32.exe. Det har jeg ikke fået gjort.

Computerne er begyndt at bruge tegnsættet UTF-8 i stedet for ANSI code page 1252
(vesteuropa).
Det er dårligt nyt for ikke-engelsksprogede brugere men jeg har lavet et program, der kan hjælpe lidt.


VSANSIedit
er et alternativ til window notesblok, der kan redigere og gemme tekster i ANSI-format,
i modsætning til notesblok, der afleverer mærkelige tegn  i stedet for Æ,Ø og Å hvis du har UTF-8 på computeren.
Det er særlig aktuelt for sprog som dansk, svensk, norsk, tysk, fransk, spansk og andre der bruger specialtegn i skriftsproget.
Der var intet problem på min gamle computer der anvendte et ANSI-tegnsæt, men min nye med UTF-8
giver problemer for min Delphi7-kompiler når det drejer sig om tekster på dansk. Engelsk klarer den som en mis.
UTF-8 er vist kommet for at blive, men miseren er at mens de fleste tegn kodes som i ANSI med 1 byte,
kodes specialtegn med 2-4 bytes. Derfor måtte jeg fex. skrive mit bibelprogram om så det kører glat på min nye computer.

Programmet kan:
*Håndtere 1- og 2-bytes UTF-8 tegn plus eurotegnet.
*Læse tekster ind i begge kodninger (tekster vises internt i ANSI).
*Sætte spcialtegn ind fra en ANSI-tabel. NB: De første 2 rækker er egentlig kontroltegn (bortset fra €)
  og burde ikke optræde i en normal tekst.
*Gemme tekst som ANSI eller UTF-8.
*Udskrive tekster med hjælp fra windows notesblok.
*Slå tekstombrydning til og fra.
*Skifte skrifttype i programvinduet.
*Bruge dansk eller engelsk tekst i programmet.
*Programmet knyttes ikke til *.txt filer, men hvis du højreklikker på en tekstfil og vælger 'åben med...' og finder VSANSIedit, vil VSANSIedit nu optræde i 'åben med...'-menuen. (windows 10).

Nyt: En bug i eurotegn-konverteringen rettet. Mange kosmetiske ændringer.

VSANSIedit-opdatering 2-0,3 Mb som exe-fil -opdateret 8 nov 2020.
VSANSIedit-opdatering 2-0,3 Mb som zip-fil.
 
VSWolfTools 2 er en pakke med 4 programmer der kan bruges til at modificere Wolfenstein/Spear of Destiny-mods og afledede spil.
De kører alle 4 fint på windows 10+ - 64 bit maskiner i modsætning til Floedit II, desværre.
Mine hjælpefiler er lidt korte og tekniske, så jeg henviser til Floedit II's hjælpefil, der forklarer alting udmærket.
Du kan kopiere dine eventuelle egne beskrivelsesfiler til VSWolfTools\VSMAPED eller \VSWAPED-mapperne (som administrator i windows 10).
Programmerne kan håndtere: Wolfenstein v1.0-v1.4 og Spear of Destiny mods, registrerede eller shareware, også mange med kodeændringer, og Blake Stone, Corridor 7 og Operation Bodycount.
Håndterer op til 286 x 286 blokke i 256 rektangulære baner, 64x64 og 128x128 pixels grafik, gulv- og loftstrukturer, alle sprites, paletter ( Jasc *.pal eller Adobe *.act).
For alle programmer kan der importeres fra en anden datafil, og for 3 af dem fra en anden udgave af programmet (eller den samme) ved hjælp af 'App' knappen.
Når du gemmer ændringer i datafilerne, bør du tage backup-kopier af filerne (navn+'bk') når der spørges om det.
Klogt er det også at kopiere hele din mod til en anden mappe først, for en sikkerheds skyld.
I 3 af programmerne kan du udvide datafilen med nye elementer.
Indstillingerne for de seneste datafiler bliver gemt så klik kun på 'open...' næste gang du kører den samme mod i et program .
Jeg prøver at gøre det muligt at redigere så mange forskellige mods som muligt, men enkeltstående mods' særheder kan jeg desværre ikke tage hensyn til, med undtagelse af OBC.

22/08-20: Kendte fejl eller mangler
Jeg vil blive glad hvis du vil give mig besked om eventuelle fejl og mangler jeg ikke har opdaget endnu..

Kort om programmerne:
 
VSWAPED behandler VSWAP/GFXTILES.* filen  : Væg-dør-billeder, sprites og digitale lyde.
VSMAPED behandler GAMEMAPS/MAPTEMP.* og MAPHEAD.* filerne : Baner.
VSMUSED behandler AUDIOT.* og AUDIOHED.* filerne : PC-lyde, AdLib-lyde og  IMF-musik.
VSVGAED behandler VGAGRAPH.*  og VGAHEAD.* filerne og bruger VGADICT.*     : Fonte, billeder, paletter, endscreens, demos og endart (tekst).

Det var vist alle de normale datafiler.

VSWolfTools_2-u19 som exe-fil, opdatering 19 -1.40 MB, opdateret 14. Marts 2023. Hvis du installerer VSWolfTools i windows 10+ med denne fil,
   skal du senere køre programmerne som administrator, hvis du ønsker at gemme beskrivelsesfiler eller paletter i programmappen.
VSWolfTools_2-u19 som zip-fil, opdatering 19.
 
VSMAPED
-  Et generelt debugging og redigeringsprogram for baner til Wolfenstein/Spear of  Destiny mods, også hvis der er ændringer i programkoden.
Mulighed for:
  *Statistik for indholdet af hver bane eller hele mod'en.
   *Søgefunktion, også for genstande der ikke står i beskrivelseslisten.
   *At finde blokerede områder.
   *3D-vindue der viser en del af banen, ligesom når du spiller.
   *Vælg  symboler til at repræsentere genstande på kortet.
   *Definationslister for 'Wolfenstein', 'Spear of Destiny', 'Tribute', 'Revival of memories', 'Guns&Glory', *Blake Stone', 'C7',  'OBC' og Blake Stone-spillene følger med.
     Du kan selv lave nye definationslister baseret på dem der følger med.
   *Individuelle klassefiler til søgning (*.inf) ligger sammen med beskrivelser (*.txt).
   *Gemte spil kan af og til også vises.
   *Op til 256 rektangulære baner hver med op til 286x286 blokke.
   *Billeder med 64x64 eller 128x128 pixels.
   *entries kan være  0-65535.
   *Gulv og loft-strukturer.
   *Gulvkoder med 2 billeder (OBC).
   *Directional sprites.
   *
Døre, gulvkoder mm. kan anbringes andre steder end normalt.
   *Maps i 2 planer (normalt 3).
   *Vægge med kun 1 billede hver (normalt 2) med delvis gennemsigtige
      vægge og døre. (C7,OBC).
   *Døre der er forskellige på hver side.
   *'Usynligt' symbol.
   *Checking af og genskabelse af (beskadiget eller manglende) mapheadfil.
   *Valgfri baggrundsfarver i 3D-vinduet.

Nyt:  Mindre bugs i brugerfladen er nu rettede.
          3D-vinduet er nu MEGET hurtighere, og kan forstørres 1-5 gange.
 
 


VSWAPED
 er en editor til VSWAP-filer.
Vægge, sprites og lyde kan udskiftes i VSWAP-filen for stort set alle spil der er afledt af Wolfenstein3D og Spear of Destiny.
Alle vægbilleder og sprites kan ses og lyde kan høres, og et vilkårligt antal kan gemmes som bitmaps og lydfiler. VSWAPED kan håndtere filer med op til 8192 pointers, med grafik op til 256x256 pixels.
Sprites bliver pakket og udpakket af delphi-rutiner, jeg selv har lavet. Alle sprites kan håndteres.
Ethvert antal vægge og sprites kan animeres samtidig.
Hvert billede eller lyd har en beskrivelse der skal åbnes fra en tekstfil, du kan redigere. Men tit går det bedre uden beskrivelser.
Med palette tool kan du på få minutter få fat på et spils palet.
Sprites kan pakkes 'tight'. Det sparer plads og de kan være mere komplicerede.
Du kan udvide med nye vægge, op til 70 for sharewaremods, og for eksperter: flere sprites og digitale lyde.

NYT: Jeg har rettet en dum fejl i u14 og u15. BRUG DEM IKKE! Nu er alt OK.
          Berdre 'Kopièr fra App'-funktion.
          Source- og target-sprites der deler palet og dimensioner kopieres direkte.
          Kvadratiske billeder og sprites med op til 256x256 pixels.
         'Gem lyd' virker nu.


Sprite-udpakningsrutine--  opdateret 09 maj 2015.    1. opdatering, medtager 128x128 pixels grafik
.
 

 


VSMUSED
Med dette program kan du udskifte chunks i AUDIOT.*-musikfilen.
I teorien kan du udskifte alt med alt, men det er ikke klogt. Hold dig til IMF-musik.
Du kan hente, gemme, tilføje eller slette op til 2048 chunks.

At høre musikken i en IMF chunk:

Brug VSMUSED til at kopiere chunken til WONDERIN (IMF no.15) i en wolf eller spear mod (husk at lave et backup) start start mod'en.
Musikken kan høres mens du spekulerer på hvad du vil gøre i spillet.


Nyt: Nu kan op til 2048 chunks behandles.

VSVGAED
bruges til at redigere og udskifte fonte, billeder, paletter, demos, endscreens og tekst
(Kun ASCII-tegn) i op til 2048 chunks.
Fonte og endscreens kan endnu ikke vises, men kan godt udskiftes.
Og pas på billedernes dimensioner, resultatet kan overraske i spillet.
Du kan udvide med nye billeder, endscreens og tekster, og
du kan vælge at omarrangere chunks som Floedit gør.
Du kan Indsætte en palet i et billede og hente en palet med Palette Tool.
<- se det fine billede af ID-holdet.

Nyt: Nu kan op til 2048 chunks behandles.
         Billeder pakkes så små som muligt.
         En chunk, chunks-listen, og Huffmankode bits per byte liste kan gemmes.
         Filstørrelsen vises korrekt nu.
         'Rearrange chunks' burde endelig virke.


 

VSBIB
8. Jeg har måttet skrive hele programmet om, fordi tegnsættet UTF-8 nu er taget i brug på min computer, for at kunne behandle bogstaverne æ, ø og å korrekt. Desuden  installeres den hebraiske skrifttype ikke automatisk mere, på grund af windows 10s barnepigeagtige tiltag der skal beskytte mig mod uønskede filer. Det er da udmærket, men kan godt være lidt irriterende af og til.

Her er hele teksten til den danske bibel plus Thomas-,  Maria- og Judas-evangeliet.
Kildeteksterne er det gamle testamente på hebraisk med ægte udtale, og det ny på græsk med genereret udtale. Der kan søges efter ord i den danske tekst, i kildesproget, og i udtalen, også for flere stavemåder, og der kan gemmes og udskrives søgeresultater og dele af teksterne i HTML eller tekstformat. Der kan tilføjes flere tekster.
Programmet bruer skrifttypen Web Hebrew AD, der medfølger. Det kan være nødvendigt at du selv installerer den.
Filerne fylder 9,5 MB på harddisken, det anbefales at afinstallere en eventuel tidligere udgave først.

Nyt: Fuld understøttelse af ANSI- og UTF-8 tegnsættet., og nu kan bibelteksterne benytte begge tegnsæt.


VSBIB --3,2 Mb-opdateret 30 juli 22.
Thomas-evangeliet.pdf
Maria-evangeliet.pdf

Judas-evangeliet.pdf
 


SEEFILES 5.1
er et værktøj til at se hvad der gemmer sig i ENHVER fil og til at sammenligne to filer.
Der er adgang til alle filens bytes, på en overskuelig måde.
Du kan finde tekst, tabeller, billeder og lyde og udtrække dem.
Du kan disassemblere dele af filen og se histogrammer og binær fortolkning.
Programmet arbejder med en kopi af filen, og er derfor sikkert.
Du kan producere en HTML-rapport over hvad du finder i en eller flere filer, med billeder og lyde.
En logfil viser de filer du har gemt.
Du får Wolfenstein-paletten og et par andre, og et lille Space Invaders program. Du kan også selv lave palettefiler, fex. ud fra et screenshot af et spil.

SEEFILES 5.1--1.1 Mb-senest opdateret 27 feb 2020

Nyt: En fejl i søgealgoritmen er rettet.


FLYSIM 7.2
er en flysimulator hvor du kan flyve forskellige propelfly eller svævefly. Du kan loope, rulle etc. og starte og lande. Flyet kan laves om til en bil eller en speedbåd efter behov a la James Bond.
Vægten er lagt på 'følelsen' af at flyve så forvent ikke absolut korrekthed.
Programmet starter i et flyvebart demo. Der er bilvæddeløb, belysningjustering, flere landskaber og fly Du kan selv lave nye, se 'readme.txt'.
Flysim 7.2 virker i alle skærmopløsninger.med Pentium 500 MHz eller bedre.
Analogt joystick kan bruges når programmet gøres kompatibelt med win98.
Gamle *.SCE-filer virker stadig.
25 propelfly, mest fra 2. verdenskrig, og et par svævefly inklusive en rumfærge (indflyvning).
Fabrikker, højhuse, monumenter, springvand.


Programmet er godkendt af børn i min omgangskreds.

Nyt: Kører hurtigere på PCer med langsom grafik.
     Billedelementerne kan være 3-6 pixels. Større er hurtigere, men grovere.
     Mange flere farvenuancer.
     Ny og mere realistisk sne på bjergtoppene.
     Pænere gengivelse af tåge.
     ILS: InstrumentLandingsSystem.
     Forenklet betjening.
     Pålideligere flydata.
     Bedre lyde.
     2 nye fly: Piper Super Cub og Handley Page O-400, et bombefly fra 1. verdenskrig.                        

 

 

FLYSIM 7.2--3.0 Mb-opdateret 3 feb 2018

Programmeret i
delphi 3 fordi lyd-komponenten ikke findes til delphi 7.
 
FLYEDIT 7.2
- en grafisk editor til at skabe/ændre FLYSIM landskaber (.SCE filer).
Du skal blot tegne to kurver, så kommer veje - byer osv. af sig selv. Du kan zoome ind på kortene, og se landskabet i 3D. Som for FLYSIM, kan du få hints på dansk, engelsk eller et andet sprog (se installationsvejledningen). Fortryd/gentag i 20 niveauer. Gamle.SCE filer kan bruges.

Nyt: Programmet er pakket med Flysim 7.2.
 


VSPUZZLE.
Brug .bmp-.ico-.emf-.wmf-.jpg-.jpeg-.gif billede
r af enhver størrelse som et puslespil og løs det ved at trække brikkerne hen hvor de skal være.
Du kan gemme et puslespil og løse videre på det senere. Op til 1024 brikker, men du må godt snyde (brikker på forkerte steder kan ses i negativ).

VSPUZZLE--433 Kb-opdateret 22 aug 2004


PATIENCE 2.1.
Spil kabale. Der følger 116 kabaler med, flere velkendte fra 'Kabaledjævlen' og et par af mine egne.
Hver kabale defineres i en tekstfil  *.PAT der beskriver oplægget og reglerne. Du kan oprette nye kabaler
ved hjælp af Regler.html. Ikke hvilke som helst, men mange.
Du kan ændre kabalernes udseende og eventuel animation og vælge
nogle foretrukne kabaler.
Når musen føres over en kortbunke, er der hjælp øverst i vinduet på dansk eller engelsk.

Nyt: 3 nye regler og 2 nye kabaler. Programmet er nu også tilpasset utf-8 tegnsættet.
        Nu virker kort-animationen også på PCer som min nye. Vælg dansk/engelsk snitflade.

PATIENCE opdatering 1--436 Kb-opdateret 16 feb 2021.

12 bagsider med damer   --262 Kb-   2 aug 2001
12 bagsider fra rummet    --289 Kb- 16 okt 2001
12 bagsider fra win XP    --216 Kb- 12 sep 2004

Kabaleregler - Sådan oprettes et nyt kabalespil.


DOKTOR JEKYLL
stiller dig nogle spørgsmål og kommer for det meste frem til en diagnose for almindelige sygdomme. Det er et lille ekspertsystem der oprindelig er skrevet til Commodore 64. Det er sædvanligvis rimeligt kompetent, men gå i alle tilfælde til din læge, hvis du føler at du fejler noget.

DOKTOR--306 Kb-opdateret 25 aug 2004


VisQuake
= VISualiser QUAKE 1 savegamefiler. Håndterer også Hexen II.
Man kan ikke få et kort at se i Quake, men savegames (*.SAV) der ligger i quake\id1 mappen, gemmer på en mængde oplysninger om monsters, døre, triggers, teleporters etc.
VisQuake kan vise dem grafisk som en slags kort over en bane. Man kan åbne og lukke døre, bringe elevatorer op og ned, se døde og overlevende monsters og animere dem og finde hemmelige områder. Man kan se triggers og hvad de virker på, og hver genstands beskrivelse i savegamefilen.
Søgemulighed.
En hjælp - men ikke for meget!

VISQUAKE--482 Kb-opdateret 23 dec 2005
 


RABBEL
laver almindelige tekster om til sofistikeret vrøvl.
Det kan være ganske underholdende og måske sætte utænkte
tanker i gang hos intelligente personer.

RABBEL--335 Kb-opdateret 26 aug 2004


VSPRINTS.
Udprinter A4-papir i millimeter, eng. tommer, mange slags logaritmisk, polarkoordinater, normalfordeling og nodepapir i god kvalitet.
Prints er ensfarvede i den farve du vælger.
Først kan du udskrive en testside og måle rammens størrelse og skrive målene ind, så bliver alle fremtidige tegninger udprintet i korrekt skala.
Indstil din printer til den bedste udskrift, linierne er tynde.

VSPRINTS--326 Kb-opdateret 7 juli 2005