Vi går ud og ind
gennem smerteporten,
vi den lidende
men også lykkelige menneskehed.
For vi fortrænger og glemmer
alt hvad vi kan om smerte
der tvinger os til at skrige,
og sommetider sker det,
ikke så tit, siger lægen:
Det blev en pige.