VSMAPED: Gendan mistet eller skadet mapheadfil hvis maps har intakte  !ID! tags.

VSMAPED: Fixet tekstsøgning og falske markeringer når et væg-ID er lig med et objekt-ID+256.
VSMAPED: Alle entries i word format (1-FFFF hex) kan nu behandles.
VSMAPED: Nu er programvinduet mere stabilt efter at en mod er kørt.
VSMAPED: Nu kan du flytte 3D-startpunktet under søgninger.