KABALER.

Med mit program 'Patience' kan man komme til at spille en del kabaler -
  nu 110 stk, revl og krat.
Jeg støtter mig meget til 'Kabaledjævelen' (Georg Rona, Politikens forlag 1986)
  i mit udvalg af hovedsagelig 'fornøjelige' + nogle 'svære' kabaler.
  Enkelte beskrivelser syntes jeg var lidt uklare, der har jeg gættet mig frem.
Hver kabale er defineret i en *.pat - fil (tekst). Du kan selv lave dine egne
  kabaler, se i 'Kabalefiler.doc' hvordan.
Programmet kan bruges i skærmopløsningerne 640x480 og opad og i alle farver.
  I 640x480 formindskes kortene for visse (store) kabaler med lidt
  'forringet billedkvalitet' til følge, men de kan sagtens bruges.

               For interesserede:

  Navnet 'Kabale' kommer af Kabbala, en jødisk mystisk tradition der opstod
  i middelalderen og som også resulterede i numerologien og andet.
  De spillekort vi bruger, er en del af tarotkortene, den lille Arkana.

               Start programmet:

Når du starter programmet første gang, spørges der:
  'The interface is in danish, Shall it be in english?' Du kan svare 'NO'.
  Svarer du forkert, så slet filen Patience.ini og start programmet igen.
Nu skal du vælge en kabale. Tag bare en eller anden, den kan ændres senere.
Ellers husker programmet kabalen, kortbagsiden, bordfarven, animationstempoet, rammer,
  om fejlalarmer skal vises, og hvor mange spil du har spillet og måske vundet.
Kabalerne beskrives i .pat-filer, spillernes statistik i .pst-filer med samme
  navne+ evt. -spillernavn. I første kørsel dannes .pst-filerne automatisk.

                 Spillet:

Kortene er lagt ud i bunker. Når du bevæger curseren hen over en bunke,
  vises der hvad der kan gøres, i en linie foroven i vinduet. Det er et udsnit
  af kabalens regler. Prøv dig frem og find ud af hvilke træk der er tilladt.

*TRÆK et eller flere kort hen hvor de skal være, med venstre museknap.
  Hvis det ikke kan lade sig gøre, smutter kortene tilbage igen når du slipper.
*Dobbeltklik på et kort, så flyttes det (måske) til sit endemål, en grundbunke.
*Klik med højre museknap på et kort, så ser du hele kortet et øjeblik.

Forkerte træk varsles med lysegrøn farve og forklaring i linien foroven.
Hvis bunkens regler er ændret i løbet af spillet, vises det med 'NYE REGLER'
  på hvid bund. 

Når kabalen kan gå op, kommer der et 'Den går op!'-skilt. Klik på 'OK', så fuldfører
  programmet selv kabalen.
Du skal selv vurdere om du må opgive et spil.
Et spil er i gang når et eller flere kort er flyttet.

Du kan fortryde ET træk med 'Fortryd' knappen.
Når du klikker på knappen 'Spil' fremkommer der en menu:

 NYT SPIL    : Del kort ud igen. Hvis spillet ikke var gået op, afbrydes det og
          betragtes som tabt.
 SAMME SPIL   : Start forfra på det samme spil.
 SPIL NR...   : Vælg en bestemt uddeling af kort.
 VIS STATISTIK  : Se antal spillede og antal vundne spil for denne kabale.
 SLET STATISTIK : Nulstil statistikken som om kabalen aldrig er blevet spillet.
 SNYD...?    : Håndbunken kan nu gennemgås ubegrænset for nogle kabaler.
 KABALER...   : Vælg en anden kabale. (Det er .pst-filerne der vises).
          Klik på et navn og tryk 'OK'.
          Hvis der højreklikkes på en kabalenavn, fremkommer en lille menu:
   TIL FAVORITTER : Sæt navnet øverst i kabalelisten hvis det ikke står der allerede.
   FRA FAVORITTER : Fjern navnet fra øverst i kabalelisten hvis det står der.
   OMDØB...    : Kabalens eller spillerens navn kan ændres. Omdøbes en kabale til
           et eksisterende navn, overskrives den eksisterende kabalefil
           (*.pat), mens den eksisterende statistikfil (*.pst) bevares.
   NY SPILLER... : Er I flere om den samme kabale, kan du oprette en ny udgave
           af kabalen med et tilnavn fex -jan, og med sin egen statistik.
           Du KAN selvfølgelig også kopiere hele programmappen til din makker.
   SLET SPILLER...: Slet kabale-spiller.pst filen. Selve kabalefilen slettes ikke.
 INDSTILLINGER...: Vælg mellem 12 kortbagsider. Har du downloadet et eller flere
          billedsæt på 12 (back1.bmp osv), kan du vælge blandt dem også.
          Du kan ændre bordets farve med 'regnbue'knappen.
          Hvis alarmerne irriterer dig, kan du slå dem fra i venstre checkbox.
          Kortbagsiderne kan gives en lysegrå rand med højre checkbox.
          Spinedit-ruden viser kort-animationstempoet i /100 sekund.
          Hvis det går for langsomt, kan animationen frakobles ved at
          sætte tempoet til 0.
 GEM OG AFSLUT  : Gem spillet og afslut programmet. Senere kan du fortsætte
          det gemte spil. Spillet gemmes i kabale(-spiller).pst-filen.
 
Når du afslutter programmet eller skifter kabale, spørges der om du vil gemme spillet.

          God fornøjelse ... Vincent.

---------------------------------------------------------------------------------------------

          Forbedringer siden sidst:

15-06-04   'Fortryd' virker nu korrekt for håndbunken.
       Spil-menuen kommer også ved venstreklik på knap.

07-01-04   Bedre hjælpetekster i programmet. Småfejl er rettede.

27-12-03   Der følger nu 110 kabaler med.

16-12-03   Nu kan man flytte sine favoritkabaler øverst i kabalelisten (og ned igen).
       Kabaler kan nu nemt omdøbes i kabalelisten.
       Valgfri lysegrå rand på kortenes bagsider.
       'kun sekvens på 13 kort' er flyttet fra 61. til ....9 i tal (9).
       'intet kort på konge' er flyttet fra 01. i tal (9) til .2. i tal(11).
       Farvel til de 'virtuelle' bunker.
       Store ændringer for tal (6), (8) og (9) - se kabalefiler.doc.
       Visse problemer i 'Edderkoppen' er nu løst.
       Hvis du har lavet dine egne kabalefiler, skal de måske revideres.
       Fejlmeddelelser vises nu i bjælken øverst i programvinduet.
       Filerne kan stadig anbringes i den gamle mappe. Statistikkerne bevares.
       Visse kabalefilnavne er ændret. De gamle filer omdøbes nu automatisk.

18-08-03   'Napoleon' virker nu som i windows.

09-08-03   Programmet afvikles meget hurtigere.
       For mange kabaler varsles der når de vil gå op, og spillet afsluttes automatisk.
       Er der flere spillere, indlæses kun den oprindelige kabale.pat fil, eventuelle
        kabale-spillernavn.pat filer kan du roligt slette.
       Systemet med blokering af flytning fra visse bunker til andre er nu forbedret.
       Kort kan nu blokere for andre på afstand (layout-kosmetik).
       Om es må lægges over konge og omvendt, bestemmes nu KUN af .1. i tal 11.
       Speciel oplægning, vist ved ..6 og ..7 i tal 6, er nu: 6.. og 7.. i tal 6.
       De gamle specifikationer virker dog endnu, indtil næste opdatering.

24-06-03   Der er nu styr på statistikken.
       Ikke flere problemer med kort-bagsiderne.
       Nu kan man ikke vende et kort der ikke må vendes.